FNT - Skopując kołderkę
Czytanie performatywne Badanie przestrzeni w tekście. Jak wpuścić świeże powietrze między literami? Słowo umieszczone w kontekście przestrzeni. Gest w kontekście słowa. Muzyka w kontekście gestu. Każdy z tych elementów współtworzy wspólny, polifoniczny utwór. Tekst Rafała Dziemidoka to badanie przestrzeni w tekście. Tekst pozornie amorficzny okazuje się być zbudowany na strukturze kontrapunktu swobodnego. Jest oparty na ścisłej imitacji i polifonii. Tu każdy element wynika z poprzedniego i uzupełnia go. Nadaje mu nowe znaczenie, żeby potem znowu to znaczenie zmienić i tak bez końca. Nie można tej kompozycji naruszyć. Można z nią pobyć, popatrzeć, przyśpieszyć, zwolnić, powtórzyć albo po prostu - zatrzymać na moment.