Alek Berkowicz - Miłość w Miescie - MFST
Alek Berkowicz to absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, kontrabasista Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie. Poza uprawianiem muzyki symfonicznej i kameralnej, tworzy także muzykę rozrywkową, śpiewając i grając na kontrabasie. Inspiracją kompozytorską są dla niego wiersze poetów minionych epok, m.in. Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Aleksandra Fredry, Williama Szekspira, Edward Leara. Szczególne miejsce w twórczości muzycznej Berkowicza zajmują poeci podkarpaccy, m.in. Jadwiga Kupiszewska, Zdzisława Górska, Jerzy Fąfara, Kazimierz Trela. "Miłość w mieście" to kolejny autorski program Alka Berkowicza stworzony specjalnie na Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE - TRÓJMORZE T/M. To kompilacja piosenek o miłości i o mieście bezpośrednio lub pośrednio nawiązujących do tytułu koncertu. Muzykę do wszystkich utworów skomponował sam. Miejsca nienumerowane !!!