Szekspir - MFST
W tym przedstawieniu jest dużo krwi, mnóstwo czarnego humoru i jeszcze więcej martwych ciał, jak to zwykle bywa w sztukach Szekspira. Na scenie spotkamy Ryszarda III, Lady Makbet, Julię, Otella i inne znane postacie. To spektakl o tym, jak ludzie manipulują sobą nawzajem oraz ile zamętu potrafi zmienić fałszywa informacja. Wstaje poranek. Tak samo jak ci potężni, kalecy, kochający obrażeni. Tak samo jak pragnienie zemsty i udręka sumienia. Wstaje poranek. Czyż ten świat nie jest piękny? Spektakl od 14 roku życia Czas trwania: 170 min.