Wiśniowy sad - MFST + 17 Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego
Wiśniowy sad - MFST + 17 Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego
Czechow znów na rzeszowskiej scenie! Dramat, przewrotnie nazwany przez autora komedią, opowiadający losy wdowy Lubow Raniewskiej, jej brata Gajewa i ich najbliższego otoczenia, na deskach Teatru im. W. Siemaszkowej wyreżyseruje wybitny gruziński reżyser Andro Enukidze.