X Najazd Awangardy na Rzeszów
W ramach projektu Przestrzenie Sztuki odbędzie się jubileuszowa - dziesiąta - edycja Najazdu Awangardy na Rzeszów. Od tej chwili to wyjątkowe wydarzenie poetycko-teatralne zyska patrona Jerzego Pleśniarowicza - wybitnego literata, tłumacza, reżysera, wieloletniego kierownika literackiego rzeszowskiego Teatru. Coroczne spotkanie poetów i poetek z podkarpacką publicznością jest stałym elementem życia kulturalnego miasta i Teatru. Wśród nich pojawiają się twórcy doceniani i nagradzani, ale również debiutanci, dla których to wydarzenie bywa niekiedy pierwszą interakcją z szerszym gronem odbiorców. Projekt Przestrzenie Sztuki Teatr jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie